Gastkullen Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

I Lysekil finns det ett Aktiebolag som heter Gastkullen Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar Gastkullen Aktiebolag i Västra Götalands län. Lysekil är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1992-10-22 så har Gastkullen Aktiebolag varit registrerat och sedan 1993-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Gastkullen Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Lysekil.

Vill man komma i kontakt med Gastkullen Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Gastkullen Aktiebolag så kan ni göra det på .

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Karlsson, Kent Stefan som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Karlsson, Barbro Marita som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Nesje, Ola som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Camilla Elisabeth som är född 1966 och har titeln Suppleant, Hagsgård, Carl Sture Göran som är född 1956 och har titeln Revisor, Hasselqvist, Stefan Nils Erik som är född 1957 och har titeln RevisorssuppleantJDG Revision AB som är född och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -suppleanten .

Gastkullen Aktiebolag har 556455-4102 som sitt organisationsnummer.