Mikaels Grävtjänst i Stranderäng Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Mikaels Grävtjänst i Stranderäng Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Lysekil. Det är nämligen den kommunen som Mikaels Grävtjänst i Stranderäng Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Mikaels Grävtjänst i Stranderäng Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Mikaels Grävtjänst i Stranderäng Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1990-04-10. Men sedan 1990-01-01 så har Mikaels Grävtjänst i Stranderäng Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Gröv 110, 454 92, Brastad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Mikaels Grävtjänst i Stranderäng Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0523-41119.

Lysekil arbetar för att verksamheter som Mikaels Grävtjänst i Stranderäng Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Mikaels Grävtjänst i Stranderäng Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget skall utföra grävnings-, schaktnings-, planerings- samt entreprenadarbeten i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Mikaels Grävtjänst i Stranderäng Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Mikaels Grävtjänst i Stranderäng Aktiebolag och det är följande personer, Hansson, Kennet Mikael som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Jimmy David som är född 1981 och har titeln Suppleant, Samuelsson, Christina Margareta som är född 1973 och har titeln Revisor, Westra Revisioner AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Mikaels Grävtjänst i Stranderäng Aktiebolag är 556393-8025.