Lysekil Södra Hamnens Byggservice AB

Västra Götalands län

Information

Lysekil Södra Hamnens Byggservice AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Lysekil som är den kommunen där Lysekil Södra Hamnens Byggservice AB finns. I Lysekil så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Lysekil Södra Hamnens Byggservice AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Lysekil Södra Hamnens Byggservice AB har haft sedan 1994-01-01. Lysekil Södra Hamnens Byggservice AB har funnits sedan och 1987-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Lysekil Södra Hamnens Byggservice AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Verkstadsg. 19, 453 30, Lysekil men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0523-12509.

Lysekil arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Lysekil Södra Hamnens Byggservice AB Privat, ej börsnoterat.

Lysekil Södra Hamnens Byggservice AB har idag 556260-7688 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Lysekil Södra Hamnens Byggservice AB

Bolaget bedriver byggverksamhet och fastighetsförvaltning, äga och förvaltar fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

I Lysekil Södra Hamnens Byggservice AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Svensson, Rolf Sven Göran som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Tjernqvist, Dennis Göran som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Gill Linnéa Georgsdotter som är född 1944 och har titeln Suppleant, Johansson, Lars Stefan som är född 1956 och har titeln Revisor, RedoNova Ekonomi & Redovisning AB som är född och har titeln Revisor, .