HSB bostadsrättsförening Bovigesten i Lysekil

Västra Götalands län

Information

I Västra Götalands län så finns HSB bostadsrättsförening Bovigesten i Lysekil. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Lysekil här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB bostadsrättsförening Bovigesten i Lysekil tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västra Götalands län. Lysekil jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Västra Götalands län gör att bolag trivs där.

HSB bostadsrättsförening Bovigesten i Lysekil är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716408-6972.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 0303-208200.

HSB bostadsrättsförening Bovigesten i Lysekil är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB bostadsrättsförening Bovigesten i Lysekil så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Göthesson, Bo Göte Henrik som är född 1946 och har titeln Suppleant . Svensson, Gösta Vallén som är född 1929 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.